पर्यटन प्रर्वद्धन प्रवद्धनको लागि रामेछापको गोकुलगंगामा !


पर्यटन प्रर्वद्धन प्रवद्धनको लागि रामेछापको गोकुलगंगामा  !

पर्यटन प्रर्वद्धन प्रवद्धनको लागि रामेछापको गोकुलगंगा गाँउपालिका अन्तर्गत पर्ने 
प्रसिद्ध जट्टापोखरी र पाँचपोखरी जस्तो पर्यटकिय दृष्टिकोणले प्रचुर सशंभावना भएको क्षेत्रमा
प्रचारप्रशारको क्रममा !


Leave a comment